Πιστοποίηση

Η Πιστοποίηση είναι μια διαδικασία αξιολόγησης των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Hotprice με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που εμείς θεωρούμε απαραίτητα.
Τα επίπεδα Πιστοποίησης είναιτέσσερα: Bronze, Silver, Gold, Platinum.
Τα καταστήματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια λαμβάνουν το αντίστοιχο σήμα Πιστοποίησης.

Η διαδικασία της πιστοποίησης βοηθάει τον καταναλωτή να επιλέξει και να εμπιστευτεί το ανάλογο κατάστημα για το προιόν που τον ενδιαφέρει και παράλληλα το ίδιο το κατάστημα να αναδείξει τα προτερήματα του που το κάνουν να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό

 

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

Υψηλή βαθμολογία από χρήστες
O ελάχιστος μέσος όρος αξιολογήσεων
που απαιτείται ανά επίπεδο (με άριστα
το 5) να είναι 3+

Υψηλή βαθμολογία από χρήστες

O ελάχιστος μέσος όρος αξιολογήσεων
που απαιτείται ανά επίπεδο (με άριστα
το 5) να είναι 3+

Υψηλή βαθμολογία από χρήστες

O ελάχιστος μέσος όρος αξιολογήσεων
που απαιτείται ανά επίπεδο (με άριστα
το 5) να είναι 4+

Υψηλή βαθμολογία από χρήστες

O ελάχιστος μέσος όρος αξιολογήσεων
που απαιτείται ανά επίπεδο (με άριστα
το 5) να είναι 4+

Τουλάχιστον 2 αξιολογήσεις
από χρήστες
Τουλάχιστον 4 αξιολογήσεις
από χρήστες
Τουλάχιστον 10 αξιολογήσεις
από χρήστες
Τουλάχιστον 20 αξιολογήσεις
από χρήστες
Διαρκής παρουσία στο Hotprice
Η ελάχιστη διάρκεια συνεχούς
συμμετοχής στο Hotprice είναι 3 μήνες.
Διαρκής παρουσία στο Hotprice
Η ελάχιστη διάρκεια συνεχούς
συμμετοχής στο Hotprice είναι 6 μήνες
Διαρκής παρουσία στο Hotprice
Η ελάχιστη διάρκεια συνεχούς
συμμετοχής στο Hotprice είναι 8 μήνες
Διαρκής παρουσία στο Hotprice
Η ελάχιστη διάρκεια συνεχούς
συμμετοχής στο Hotprice είναι 12 μήνες

-

-

Συχνή ενημέρωση του καταλόγου των
προϊόντων
Συχνή ενημέρωση του καταλόγου
των προϊόντων

-

SSL -
Πιστοποιητικό Ασφαλούς Σύνδεσης για
την κρυπτογράφηση των δεδομένων
και  για ασφαλείς online συναλλαγές.
SSL -
Πιστοποιητικό Ασφαλούς Σύνδεσης για
την κρυπτογράφηση των δεδομένων
και  για ασφαλείς online συναλλαγές.
SSL -
Πιστοποιητικό Ασφαλούς Σύνδεσης για
την κρυπτογράφηση των δεδομένων
και  για ασφαλείς online συναλλαγές.

Κάθε πιστοποίηση
προυποθέτει τα παρακάτω

 

 • Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

 • Έλεγχο νομικής και οικονομικής
  υπόστασης καταστήματος

 • Πολιτική για προστασία προσωπικών
  δεδομένων

 • Πολιτική επιστροφών (υπαναχώρηση)

 • Στοιχεία καταστήματος (επωνυμία,
  τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση,
  πόλη, νομό)

 • Τρόποι και έξοδα αποστολής

 • Αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης
  των προιόντων